Historia

I början av 1930 talet uppfördes en tennisbana där JAKO tryckeri idag ligger.
När det i början av 60 talet blev tal om att bygga en tennisbana i Torup var första
förslaget att uppföra den på samma plats där den gamla låg, men detta föll på att
dåvarande Torups Kommun satte som krav att ett minst 25 årigt arrende skulle upprättas
med markägaren, detta var inte markägaren Bengt Johansson intresserad av så kommunen erbjöd den plats där banan än i dag ligger.Hur började då historien om & bildandet av Torups Tennisklubb? I sparade dokument kan man läsa följande:
 

Torsdagen den 28 Mars 1963 kl. 19.30 sammankallade Arne Lindau tennisintresserade i Torup
till Gästis för att undersöka intresset att bilda en Tennisklubb i Torup.
De inbjudna var:
Lilly Svensson
Nils Olsson
Tage Pettersson
Hans Petterson
Bengt-Åke Torhall
Mats Bengtsson
Arne Nilsson
Angvar Persson
Arne Lindau
Bengt Johansson


Torsdagen den 9 Maj Bildades klubben på ett möte på Gästis.
Torsdagen den 16 Maj 1963 konstituerades styrelsen enligt följande:
Ordförande: Nils Olsson
Vice ordförande: Curt Jideståhl
Sekreterare: Angvar Persson
Kassör: Arne Lindau
Materialförvaltare: Tage Pettersson, Lilly Svensson & Ingrid Wiedesheim
Suppleanter: Bengt Johansson & Roland Wahlberg

Den 25 April 1963 inkom en offert från Ytong AB, på styrelsemöte den 27 Februari 1964 beslöts att anta offerten, styrelsen meddelade Ytong AB att banan skulle stå klar för beläggning av Lawnit grus den 15 Maj 1964.
Det gick åt 20 ton som kostade klubben 2350 kr inkl. en banläggare från Ytong.
Klubben erhöll ett kommunalt bidrag på 3000 kr för att finansiera detta.
Totalkostnaden inkl. stängsel, bevattningsanläggning mm. stannade på 10500 kr.
Den 2 Juli 1971 beviljades uppförandet av ytterligare en tennisbana i Torup, kostnaden för att uppföra denna kostade 20462,50 varav man fick 6000 i statligt bidrag & Torups Kommun bidrog med ytterligare 15000kr.
Arbetet påbörjades första veckan i Augusti 1971.

Under 60, 70 & 80 talet var klubben riktigt aktiv och arrangerade bla. Distriktsmästerskap, Kommunmästerskap, Klubbmästerskap & den anrika inomhusmatchen "Trettondagsblixten"

Sedan 2002 har klubbens aktivitet varit nära noll, enbart fåtal veteraner har använt banan sporadiskt för egen träningen och enbart det nödvändigaste underhållet har kunnat skötas.

Sommaren 2022 inleddes en ny era i TTKs 59 åriga historia. Tack varje två Torupsbor utan tidigare anknytning till klubben men som har spelande barn och brinnande intresse för tennis, kontaktande klubben, sedan träffades dom och tog saken i egna händer, man slog och klippte gräs, rensade ogräs, målande och gjort fint.
Det startades en Facebooksida för klubben, man letade fram klubbens gamla emblem, affischerade och plötsligt väcktes intresset för tennis på nytt i Torup.
En ny styrelse är i kraft med visioner för framtiden, Prova på dagar, arrangering av den nationella Tennisen dag
som årligen arrangeras runt om i Sverige den 20 Augusti varje år mm. Kommer att arrangeras.